شمع گرمکن نیسان دیزل بوش اصلی

موتورهای دیزلی متفاوت از موتورهای بنزینی طراحی شده اند و دارای شمع پیش گرمکن هستند.  شمع پیش گرمکن برای بالا بردن دمای هوا در داخل سیلندر تا نقطه احتراق خود به سوخت دیزل و نرخ فشرده سازی متکی است.

این مدل تمام شده است

تولیدکننده

محصولات مشابه